Logo Hurry Up Hernen

Privacy-verklaring

Hurry Up kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hurry Up en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een aanmeldformulier op de website aan Hurry Up verstrekt. Hurry Up kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Hurry Up verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u door om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Hurry Up uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hurry Up bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Hurry Up verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van Hurry Up worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hurry Up gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@hurryuphernen.nl. Hurry Up zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Hurry Up neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Hurry Up maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hurry Up verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Hurry Up via secretaris@hurryuphernen.nl. www.hurryuphernen.nl is een website van Hurry Up. Hurry Up is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Tunnelpad 3, 6616 AM Hernen

E-mailadres: secretaris@hurryuphernen.nl

Scroll naar boven