Commissies

Toernooi commissie: (contactpersonen: Rob Scholten en Louise Hijmans)

Website commissie:  (contactpersonen: Claudia van As, John van Hout en Marcel Verwaaijen)

Jubileum commissie: (contactpersonen: bestuur Hurry Up)

Arbritage commissie: (contactpersonen: Marianne Obelink)